Ай Еф Джи Лизинг/IFG Leasing

www.ifgleasing.eu

петък, 30 ноември 2012 г.


„Ай Еф Джи Лизинг” АД е финансова институция по смисъла на чл. 3 от Закона за кредитните институции, вписана в регистъра на Българска Народна Банка, както и администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни, регистрирана в КЗЛД и извършваща дейност по отпускане на потребителски кредити със средства.
Дружеството е учредено през 2008г., но като финансова институция е регистрирано през Март 2012 г.
Мисията на„Ай Еф Джи Лизинг” АД е да бъде честен, коректен и прозрачен партньор на всеки един от своите клиенти. Да осигурява финансови услуги като отговаря най-пълно и точно на нуждите от бързи и гъвкави кредити за текущи потребности.
Стратегията на „Ай Еф Джи Лизинг” АД е насочена към дългосрочно и стабилно опериране на българския пазар с постоянно разширяващо се портфолио от услуги.
ПРОДУКТИ
„Ай Еф Джи Лизинг” АД предлага парични заеми от 50 до 100 000 лева, отпуснати за кратък  период от време, погасявани чрез точни, предварително съгласувани с възможностите на Клиентите вноски. Продуктовото ни портфолио обхваща:
КРЕДИТИРАНЕ – за различни нужди във всички ситуации.
Микрокредити - от 50 до 399 лева ПАРИ СЕГА и  преференциални условия за служители на фирми-партньори –  ПАРИ ДО ЗАПЛАТА
Потребителски кредити:
► Кредит ТРЕТА ВЪЗРАСТ от 150 лв. до 500 лв.;
 Кредит ПОДКРЕПА от 400 лв. до 500 лв.;
► Кредит БАЛАНС от 500 до 3000 лв.;
► Кредит СТАБИЛНОСТ от 3000 до 10 000 лв.
► СТОКОВИ кредити „Ай Еф Джи Лизинг” АД предлага целия пакет кредитни продукти за закупуване на стоки и услуги
► Бизнес  кредити - Кредит РАЗВИТИЕ от 3 000 до 100 000 лв.
 ЛИЗИНГ  на имоти, вещи и автомобили
Договорните отношение между Дружеството и Клиента са напълно прозрачни – всички суми са посочени в договора на Клиента и приложения погасителен план към него. По този начин всеки може да планира и контролира бюджета си.
За повече информация www.ifgleasing.eu

Няма коментари:

Публикуване на коментар